Behandlinger


Akupunktur


Klassisk akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisinKinesisk medisin bygger på kinesisk filosofi.

Sentralt ligger en forståelse av Qi, energien som gjennomstrømmer oss, og alt i universet.

 

'Yin og Yang er to sentrale former for Qi. Et eksempel er at natten er Yin mens dagen er Yang. Natt må nødvendigvis forandres til dag og dag igjen til natt. Natt og dag er forskjellige, men likevel helt avhengig av hverandre og sammen skaper de dynamikk.


Ofte er sykdom eller plager oppstått på grunn av en ubalanse mellom Yin og Yang energien i kroppen, eller at energien Qi har stagnert, eller at vi har for lite energi.

Behandling med tradisjonell kinesisk medisin har til hensikt å rett opp på slike ubalanser.


Akupunktører bruker nåler for å rette opp ubalanser i kroppen.

Energien i kroppen strømmer i såkalte meridianer.


Når du blir stukket med en akupunkturnål kjenner du først et lite stikk i huden. Deretter kjenner du noe annet, mer som press, trykk, en litt elektrisk følelse eller andre fornemmelser. Dette kaller vi DeQi, å "finne" Qi, og er en viktig faktor for å få effekt av behandlingen.


Marianne er utdannet ved Akupunkturhøgskolen i Oslo.

Skolen har nå fått godkjenning av NOKUT som en høyskole med utdannelse til Bachelorgrad i akupunktur.


Hva er akupunktur?


Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge plager av forskjellige slag.


Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en god behandlingsmetode med svært få bivirkninger.


I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (Qi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse.


Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller "løper løpsk", og sykdom og smerter er et faktum.

Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av f.eks kopping og brennende moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner bl.a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer.


Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.


Akupunkturens smertedempende mekanisme er godt dokumentert, ved den såkalte spinale og thalamiske portteori og ved at

akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfin. Andre stoffer som blir frigjort - f.eks serotonin - forklarer noe

av den positive erfarigen akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand.


 

Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur. Fortsatt gjenstår det en del spørsmål som står ubesvart, men videre forskning vil nok bidra til å forklare flere av akupunkturens gunstige effekter.InterX Terapi


InterX er ganske nytt for mange i Norge, men på verdensbasis har den eksistert i godt over 15 år, utviklet av NASA og det finnes mye god dokumentasjon.


InterX ble utviklet med tanke på at astronauter skulle ha noe med seg ut på oppdrag, som kunne hjelpe raskt dersom de skulle få plager mens de var ute i rommet.


Mange tenker med en gang på «sånn tens» som man får hos fysioterapeuten når de hører om InterX og neurostimulering.


Det er gjort en studie på nettopp dette, som også viser at InterX har en helt annen effekt, og kan ikke sammenlignes.

InterX er et unikt apparat som det ikke finnes lignende varianter av på markedet.

Selv om annen neurostimulering også sender elektriske impulser i kroppen, oppnår InterX resultater gjennom en tilnærming som er svært forskjellig fra konvensjonell neurostimulering.Akupunktur Og Helse formidler også salg av apparatet til terapeuter.

Det finnes også en utgave for privat bruk."Det er klinisk bevist at InterX kan ha effekt på kompliserte kroniske smertetilstander som ikke har respondert på annen type behandling, så vel som akutte postoperative ortopediske smerter, som har vist seg å være vanskelig å behandle med neurostimulering tidligere.


Selv om behandlingsprotokollene for hver av disse tilstandene kan være veldig forskjellige, åpner teknologien for å tilpasse behandlingen for hver enkelt pasient og deres tilstand, for å sikre optimale resultater.


Mange pasienter er overrasket over resultatene av denne behandlingen. Og mange lærde og erfarne terapeuter mener InterX er den mest effektive og med mest konsekvent stabile effekten de noen gang har brukt. Samt fordelen av at det finnes vitenskapelige og kliniske bevis som støtter dette"


www.interx.com


InterX brukes av leger og andre terapeuter rundt i verdenSe mer om InterX, anbefalning av manuellterapeut i Tyskland og pasient historier under InterX Terapi


Opplæring av InterX til TerapeuterMarianne har gått kurs i bruk /behandlingsprinsipper, mekanismer og videreopplæring av InterX via InterX Tyskland, som blandt annet er leger og har jobbet med InterX i over 15 år.

De har også et tett samarbeid i det daglige.


Hun har ansvaret for å lære opp andre terapeuter i Norge som ønsker å bruke InterX i sin praksis.


Det finnes også enklere utgaver av maskinen som kan brukes av privatpersoner til hjemmebruk.


Internasjonalt brukes InterX av ;

leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer og andre terapeuter

og det finnes mange studier og dokumentasjon.

Dette kan mailes ved forespørsel.

Ønker du mere info ta kontakt via mail, eller telefon


Åpningstider

 

Mandager:  09.00 - 21.00

Onsdager:   14.00 -  21.15

Fredager:    09.00 - 16.00

Copyright © All Rights Reserved

Kontakt oss


Adresse: Ingierveien 4

1410 Kolbotn

Tlf: 900 51 049

Email:post@akupunkturhelse.no


Galleri